O mnie

Szanowni Państwo

Przygodę z językiem francuskim rozpoczęłam w liceum ogólnokształcącym. Zafascynowana melodyjnością tego języka, postanowiłam kontynuować naukę na studiach na Uniwersytecie Warszawskim. Roczne stypendium na Université Charles de Gaulle (Lille) pozwoliło mi doszkolić warsztat językowy.
W 2013 r. zostałam magistrem filologii romańskiej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność tłumaczeniowa).
W tym samym roku zostałam absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Ekonomii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie (specjalność finanse i rachunkowość).
Roczny pobyt w Strasburgu po ukończeniu studiów dał mi szansę na zdobycie pierwszych kontaktów zawodowych, nawiązanie pierwszych relacji biznesowych oraz wejście na międzynarodowy rynek tłumaczeniowy.
W 2015 r. ukończyłam studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych (PL<->FR) w Katedrze Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UNESCO Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków).
W czerwcu 2017 r. z wyróżnieniem ukończyłam Szkołę Prawa Francuskiego (École de Droit Français), działającą w ramach współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków) oraz Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion de l’Université d’Orléans (Orlean).
Uwieńczeniem wieloletniej nauki, a jednocześnie furtką do uzyskania samodzielności zawodowej było nabycie w marcu 2018 r. uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w zakresie języka francuskiego, poprzez zdanie dwuczęściowego egzaminu w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.
Od tego czasu nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i kursach, organizowanych przez profesjonalne stowarzyszenia tłumaczy, takie jak POLSKIE TOWARZYSTWO TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS, Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce, Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy czy organizację FreeLING wzbogacającą ofertę szkoleniową dla tłumaczy.
W codziennej pracy wykorzystuję profesjonalne narzędzia oraz oprogramowanie, służące do wspomagania pracy tłumacza. Jest to m.in. narzędzie CAT SDL Trados oraz program do przetwarzania i konwertowania dokumentów (OCR).
Głównymi klientami, z którymi współpracuję są polskie i francuskie firmy o różnych profilach działalności, dla których świadczę zarówno pisemne, jak i ustne usługi tłumaczeniowe.
Realizuję także zlecenia dla klientów indywidualnych.
Od momentu zaprzysiężenia wykonuję równolegle tłumaczenia dla organów wymiaru sprawiedliwości, Policji, kancelarii prawnych i notarialnych, instytucji publicznych, a także dla wiodących na rynku tłumaczeniowym biur i agencji tłumaczeń.
Pochodzę z Koszalina, jednak znaczną część roku pracuję w Krakowie, co pozwala mi na obecność na dwóch regionalnych rynkach: pomorskim i małopolskim. Nie zmienia to jednak faktu, że obszar działalności rozszerzam na całą Polskę i kraje francuskojęzyczne, jak ma to miejsce w przypadku zleceń wyjazdowych.

WSPÓŁPRACA

TŁUMACZENIE SPECJALISTYCZNE

Specjalizuję się w tekstach o charakterze prawnym, prawniczym, sądowym, a także medycznym.
Przykłady tłumaczonych tekstów:
– orzeczenia sądowe wraz z uzasadnieniami, postanowienia i wyroki sądowe,
– zeznania,
– pozwy sądowe i odwołania,
– pisma procesowe, opinie prawne,
– artykuły naukowe z zakresu medycyny (chirurgia, onkologia, hepatologia i inne)
– dokumentacje medyczne pacjentów
– dokumentacje badań klinicznych i inne

Tłumaczenia z zakresu:
– korespondencji prywatnej i służbowej
– tekstów informacyjnych;
– materiałów marketingowych (oferty handlowe, katalogi, prezentacje firmowe, materiały reklamowe), informacyjnych,
– prawa,
– finansów (faktury, dokumenty z zakresu rachunkowości, dokumenty wewnętrzne spółek i firm),
– ubezpieczeń,
– bankowości (wyciągi z rachunków bankowych),
– dokumentów unijnych

TŁUMACZENIE ZWYKŁE

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE
(TZW. PRZYSIEGŁE)

Przykłady tłumaczonych dokumentów:
– akty notarialne (tłumaczenia tzw. przysięgłe wszelkich dokumentów uwierzytelnianych przez notariuszy, np. pełnomocnictw, aktów notarialnych kupna-sprzedaży nieruchomości, umów majątkowych, testamentów, darowizn, spadków),
– sprawozdania, umowy spółek, wyciągi KRS, CEIDG, K-bis, RCS, itp.,
– dokumentacje medyczne (zwolnienia lekarskie, karty leczenia szpitalnego, wyniki badań, itp.),
– zaświadczenia o niekaralności,
– dokumenty statutowe i korporacyjne, sprawozdania, bilanse, deklaracje podatkowe, inne dokumenty firmowe
– dokumenty pracownicze (umowy o pracę, świadectwa pracy, paski wynagrodzeń)
– odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
– świadectwa i dyplomy, uprawnienia, certyfikaty,
– dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, karty pojazdu)
– inne dokumenty do celów urzędowych;

zwykłe oraz poświadczone (potocznie zwane „przysięgłymi”), (symultaniczne, konsekutywne, liaison, tzw. szeptane):
– w Urzędach Stanu Cywilnego,
– w urzędach miejskich i instytucjach publicznych,
– w sądach,
– w prokuraturze,
– podczas czynności notarialnych, w kancelariach prawnych,
– tłumaczenia wyjazdowe na targach branżowych, podczas eventów, rozmów handlowych i biznesowych oraz negocjacji z kontrahentami zagranicznymi, w trakcie szkoleń dla pracowników firm w siedzibach spółek, itp.

TŁUMACZENIE USTNE

CENNIK

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE (PRZYSIĘGŁE) CENA
Z polskiego na francuski (1 strona*)
Z francuskiego na polski (1 strona*)
Dodatkowy egzemplarz
Od 65 zł
Od 65 zł
30%
TŁUMACZENIE ZWYKŁE CENA
Z polskiego na francuski (1 strona*)
Z francuskiego na polski (1 strona*)
Dodatkowy egzemplarz
Od 60 zł
Od 60 zł
30%
TŁUMACZENIE W TRYBIE PRZYSPIESZONYM + 50% stawki podstawowej
TŁUMACZENIE W TRYBIE EKSPRESOWYM + 100% stawki podstawowej
TŁUMACZENIE USTNE CENA
4 h blok tłumaczeniowy Od 600 zł

 

1 strona tłumaczenia poświadczonego (tzw. przysięgłego) = 1125 znaków ze spacjami
1 strona tłumaczenia zwykłego = 1800 znaków ze spacjami
Tłumaczenia sporządzane są w jednym egzemplarzu.
Wszystkie podane ceny są cenami netto.
Wystawiam faktury VAT. Dla klientów indywidualnych możliwość wystawienia rachunku uproszczonego.
Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

WYCENA

Wycena tłumaczenia wykonywana jest bezpłatnie i niezobowiązująco na podstawie wysłanych dokumentów. Ostateczny koszt tłumaczenia uzależniony jest od charakteru tekstu (zwykły/specjalistyczny), objętości oraz trybu wykonania tłumaczenia.

Tryb wykonania tłumaczenia:

 1. zwykły (do 5 stron rozliczeniowych dziennie)
 2. przyspieszony (6-8 stron rozliczeniowych dziennie)
 3. ekspresowy (powyżej 8 stron rozliczeniowych dziennie lub wykonanie tłumaczenia w dniu przekazania zlecenia)

REALIZACJA TŁUMACZENIA

Zamówienie zostaje uznane za złożone, po mailowym potwierdzeniu wyceny i warunków tłumaczenia przez klienta. Termin realizacji nie obejmuje dnia przyjęcia zlecenia, weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Wykonane tłumaczenie, z wyjątkiem tłumaczeń poświadczonych (przysięgłych), może zostać wysłane pocztą elektroniczną, kurierem, pocztą tradycyjną, odebrane osobiście przez klienta lub przekazane klientowi przez tłumacza w ustalonym przez obie strony miejscu i terminie.
Możliwymi formami płatności są gotówka bądź przelew (w PLN lub EUR).

CERTYFIKATY

CZUN-Konsulat-FR-w-Krakowie-Referencje-FR
Referencje-Alliance-Française-de-Rzeszów-FR

KONTAKT

Formularz Kontaktowy

  Dane Kontaktowe

  Adres biura

  (wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym)
  ul. Zygmunta Augusta 5/2
  31-504 Kraków

  MAPA DOJAZDU